Kwaliteit en service voor onze partners

De Remmers experts zijn deskundig, bezitten vakkennis en ervaring. De vakkennis en deskundigheid bij Remmers is het logische gevolg van jarenlange ontwikkeling en technologieën. Onze experts staan u met raad en daad ter zijde. Zo ontstaan de beste concepten voor nieuwbouw, renovatie, restauratie en monumenten. Uitzonderlijk daarbij is het samenspel tussen onze laboranten aan de ene kant en de hoogwaardige kwaliteitsproducten aan de andere kant met voor de klant de juiste oplossing. Deze samenwerking leidt ertoe dat de juiste producten met de juiste eigenschappen afgestemd op de gestelde eisen worden toegepast. Onze experts hebben bovendien contacten, toegang en overleg met autoriteiten en specialisten van verschillende Europese instituten en universiteiten.

Remmers is NEN-EN-ISO 9001:2000 gecertificeerd.

Milieucertificaat NEN-EN-ISO 14001:2004

Remmers let op de milieuvriendelijkheid van alle producten. Talrijke rapporten en keuringen bewijzen de milieuvriendelijkheid van onze producten. Wij zijn er terecht trots op, dat we op vele producten het symbool "Blauwe Engel" mogen voeren, ons door UNO verleend.

STABU Keurmerk

Remmers Bouwchemie heeft het STABU keurmerk gekregen voor haar Advies- en Besteksysteem. Bestekschrijvers kunnen er nu van op aan dat de bestekposten voldoen aan de STABU-systematiek.

Documentatie en ondersteuning

Uitgebreide documentatie zoals productinformatiebladen met uitvoerige gebruiksaanwijzing en productveiligheidsbladen staan u ter beschikking. Ook brochures per product en productgroep zijn gratis aan te vragen. Voor adviezen is het Advies- en Besteksysteem gratis toegankelijk. Er is ook direct contact mogelijk met een van onze 20 rayonmanagers.